Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") trước khi tiến hành cài đặt phần mềm ứng dụng Kekara (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan). Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Giới thiệu về Kekara

Kekara là ứng dụng hát karaoke miễn phí cực hay dành gia đình và bạn bè, Kekara hiện hỗ trợ các nền tảng iOS và Android, smart-tv chạy hệ điều hành android, Kekara cho phép điện thoại có thể kết nối Kekara trên smart-tv, qua đó có thể chọn bài hát, đưa vào hàng đợi, sếp hàng ưu tiên, điều chỉnh âm thanh,...

2. Cập nhật

- Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi FLEX Corp, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website: http://kekara.vn. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.
- Bằng cách sử dụng Dịch vụ, người dùng bảo đảm có quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều kiện và điều khoản sử dụng, bảo đảm rằng người dùng có đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều kiện và điều khoản sử dụng và tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng.

3. Quyền sở hữu Kekara

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi FLEX Corp, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Kekara( bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu ( không bao gồm nội dung bài hát video từ nguồn youtube), thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi FLEX Corp và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của FLEX Corp.

Tất cả nguồn nội dung Video đều được lấy từ nguồn Youtube, Nội dung video bài hát không giới hạn và được cập nhật liên tục từ nguồn Youtube, các bạn tự chịu trách nhiệm khi view nội dung video bài hát từ ứng dụng của chúng tôi.

4. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

1. Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử dụng và Bản điều khoản điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.
2. Sử dụng đúng mục đích những thông tin dịch vụ do Ứng dụng cung cấp.
3. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết khi đăng ký và/hoặc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của Công ty.
4. Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của Công ty liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ ứng dụng.
5. Không sử dụng Ứng dụng hoặc Phần mềm để gây khó khăn hoặc rối loạn hoạt động hoặc làm giả yêu cầu ngoài mục đích của dịch vụ.
6. Không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.
7. Giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn truy cập vào Dịch vụ.
8. Công ty có quyền nhưng không bắt buộc phải chấm dứt Hợp đồng này và chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào mà có hoặc không thông báo; có quyền ngừng xử lý bất kỳ một giao dịch nào mà chúng tôi cho rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội hoặc khi chúng tôi cho rằng bạn đang vi phạm Điều khoản sử dụng.
9. Cập nhật, theo dõi các thông tin, thông báo, quy định, hướng dẫn về sử dụng Dịch vụ của Công ty theo các phương thức như: (i) cập nhật trên Ứng dụng; (ii) tài liệu hướng dẫn của Công ty; (iii) thông báo, hướng dẫn qua email, tin nhắn sms; (iv) các phương thức khác theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.
10. Gửi yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch vụ cho Công ty thông qua các hình thức: gọi điện thoại đến Tổng đài hỗ trợ dịch vụ người dùng hoặc hình thức khác theo quy đinh của Công ty.
11. Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của chúng tôi phù hợp với thỏa thuận với Công ty và quy định pháp luật.
12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.

5. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

1. Công ty có quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ có liên quan, đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.
3. Đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ các dịch vụ cho người dùng theo thỏa thuận.
4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ.
5. Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của người dùng liên quan đến dịch vụ.
6. Bảo mật các thông tin của Người dùng được lưu tại Công ty, trừ trường hợp phải thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
7. Khóa/tạm ngừng/chấm dứt/ hoặc từ chối việc thực hiện giao dịch hoặc tạm ngưng dịch vụ hoặc khóa chức năng đăng nhập của người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ mà không cần phải báo trước cho người dùng khi xảy ra các trường hợp như sau:
7.1 Tạm ngưng dịch vụ để nâng cấp, bảo trì hệ thống;
7.2 Khi phát hiện Người dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Bản điều khoản điều kiện này, các quy định về việc sử dụng Ứng dụng do Công ty ban hành hoặc các quy định pháp luật có liên quan;
7.3 Giao dịch của Người dùng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
7.4 Theo quyết định và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8 Không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp phát sinh nào giữa người dùng và bên thứ ba (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch được thực hiện không thông qua dịch vụ của Ứng dụng.
9 Thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ, thay đổi/điều chỉnh thông tin giao diện màn hình, chức năng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước cho người dùng.
10 Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, Công ty được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho Người dùng mà không cần thông báo hoặc yêu cầu Người dùng đăng ký bổ sung dịch vụ.
11 Khi Người dùng truy nhập và sử dụng ứng dụng , Công ty có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho Công ty khi đăng ký… Các thông tin cá nhân Người dùng cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, địa chỉ sử dụng dịch vụ.... Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ giữa Công ty với Khách hàng và (hoặc) sử dụng vào mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Công ty cho Khách hàng hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.
12 Các quyền khác theo quy định của Công ty và của pháp luật.

6. Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận này, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Công Ty FLEX Corp và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

7. Liên lạc với chúng tôi